• Zanima me da li su izohorni i izobarni procesi reverzibilne promjene, i ako jesu da li se mogu prikazati u T-S (temperatura-entropija) dijagramu otprilike ili točno (ako se može točno odrediti kako glase jednadžbe izohore i izobare u tom dijagramu, budući da površina ispod krivulje ili pravca u tom dijagramu prikazuje promjenu topline). (Alen iz Virovitice, alen.lancic@hi.hinet.hr)

 • Izohorni (volumen=const.) i izobarni (tlak=const.) su - kao i druga dva procesa (izotermni i adijabatski) - reverzibilni.

  Mogu se, također, i prikazati u T-S dijagramu. Izrazi kojim se oni mogu opisati, pod uvjetom da se toplinski kapacitet c ne mijenja previše s temperaturom, su za izobarni i izohorni proces:

  Ovdje je ln oznaka za prirodni logaritam (logaritam po bazi e - pogledaj u logaritamske tablice, ili pitaj profesora iz matematike). Ostale veličine su: S1 i S2 su početna i krajnja vrijednost entropije, te slično i T1 i T2. cp i cV su toplinski kapaciteti pri konstantnom tlaku, tj. volumenu (za idealni plin cp- cV = R).

  Za izvod gornje formule potrebno je znanje diferencijalnog/integralnog računa, u što ja ovdje neću ulaziti.


  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF