• Molim Vas ako nam mozete objasniti izohorne promjene plinova. Unaprijed zahvaljujem (Dubravko Milotić, Pazin, dmilotic@pazinski-kolegij.hr)

  • Odgovor, naravno, može biti ili vrlo opširan ili specifičan ovisno o potrebama. Stoga vas molim da uz pitanje dodate rečenicu dvije koje će mi omogućiti okvire vašeg interesa.
    Do tada; izohorne promjene plinova su promjene termodinamičkog stanja plina u kojima se volumen plina održava stalnim (konstantnim), a mijenjaju se tlak plina i temperatura plina sukladno jednadžbi stanja plina:( za idealni plin p = (nR/V)T, a za realni plin izraz je kompliciraniji p=((nR/V)+ B(T)(nR/V*V)+ C(T)(n*n/V*V*V)+...)T gdje su B(T) i C(T) virijalni koeficijenti razliciti od plina do plina).
    Najpoznatija uporaba izohornih promjena plina u fizici odnosi se se na plinski termometar koji je omogućio mjerenje temperatura s najmanjim odstupanjem od apsolutne ili termodinamičke ljestvice.
    Dr. sc. Zlatko Vučić