vi pitate e-škola odgovara
projekti
zadaci i testovi
kućni eksperimenti
fizika na mreži
fizika svemira
PC kutak
pročitali smo za vas
fizika svakodnevnih stvari
interaktivna fizika
informacije

ISPRIČAVAMO SE, STRANICA JE TRENUTNO U IZRADI!

Nakon što pročitate članake o: principu rada glazbene kartice, senzorima i programskoj podršci, pridržavajući se danih uputa - pokušajte uz minimalni dodatni instrumentarij samostalno izvesti sljedeći pokus...


Teorem uzorkovanja - niskopropusni filtar

Kako je stranica trenutno u izradi, predlažemo da radi ilustracije učitate Excel datoteku:

http://eskola.hfd.hr/pc_kut/tuznpf/tuznpf.zip

s pomoću koje možete simulirati navedeni pokus. Upisujte podatke samo u uokvirena polja!

U polje A1 upišite frekvenciju uzorkovanja; u polje B1 frekvenciju signala; u polje B2 amplitudu signala, a u polje B3 oblik signala:

      0 - za pravokutni signal
      1 - za pilasti signal
      2 - za sinusni signal.

Mijenjate navedene parametre, te promatrajte oblik signala prije modulacije (gornja slika - crveno) i poslije modulacije (gornja slika - zeleno).

Sumacija niza sin(x)/x funkcija prikazana je na donjoj slici. Kako izraz za sin(0)/0 u Excelu je neodređen (#DIV/0!), sin(x)/x u okolici 0 je izračunat limesom - čija je vrijednost u polju B2 = 1E-9.

Napomena:
Excel datoteka tuznpf.xls je duljine 178.176 By, (u zip-formi je duljine: 66.662 By).


Zadnja promjena: 01.11.1999.