vi pitate e-škola odgovara
projekti
zadaci i testovi
kućni eksperimenti
fizika na mreži
fizika svemira
PC kutak
pročitali smo za vas
fizika svakodnevnih stvari
interaktivna fizika
informacije
Kako bi PC s ugrađenom glazbenom karticom mogli koristiti kao: brzu zapornu uru, frekvencometar, osciloskop, analizator spektra, te obradu mjernih rezultata predlažemo korištenje sljedeće programske podrške...

PROGRAMSKA PODRŠKA

Predlažemo korištenje sljedeće programske podrške za Windows 95/98 platformu:

kako bi PC s ugrađenom glazbenom karticom mogli koristiti kao mjerni instrument prilikom izvođenja raznovrsnih pokusa iz područja fizike, te za obradu dobivenih mjernih rezultata i njihovu analizu. Međutim, prije kratkog pregleda navedene programske podrške, molimo Vas da uzmite u obzir sljedeće:

VAŽNE NAPOMENE

Iako je svaki od navedenih programa isproban i prema našim saznanjima ne prouzrokuje nikakve neželjene posljedice, ne možemo snositi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu na Vašem računalu!

Preporučujemo korištenje odgovarajućih installation-control programa tijekom instalacije bilo koje programske podrške na računalu. Za Windows 95 preporučujemo upotrebu InCtrl programa koji je freeware, prati promjene datoteka na hard-disku, promjene zapisa u odgovarajućim *.ini datotekama, te zapisa u Registry-u, a može se skinuti s (instalacijska datoteka je duljine 244.285 By):
ftp://ftp.zdnet.com/pcmag/1996/0701/inctr3.zip
ili
ftp://zdftp.zdnet.com/pub/private/sWlIB/utilities/file_utilities/pcminctr.zip

Navedeni program možete skinuti i lokalno s WWW servera E-skole:
http://eskola.hfd.hr/pc_kut/zzz/inctr3.zip.

CoolEdit96

Izvrstan shareware za digitalnu obradu signala, koji je zbog svoje popularnosti doživio i profesionalnu verziju (npr: isporučuje se uz profesionalnu audio opremu GINA za Hard Disk Recording). Dokumentacija je izuzetno bogata, a mogućnosti su "još i veće". Potražite sve informacije na URL-u:

http://www.syntrillium.com/cooledit/index.html i
http://www.syntrillium.com/cooledit/cool96.htm.

Ukratko: funkcije CoolEdit-a su zaista mnogobrojne, a posebno ga preporučujemo za:

 • snimanje, editiranje i reprodukciju signala;
 • pregledavanje signala (zoom), određivanje karakterističnih mjernih točaka i vremenskih intervala; omogućuje prikaz u raznim vremenskim formatima od kojih je za ovu svrhu najkorisniji vremenski format izražen u rednom broju uzoraka;
 • zapisivanje, čitanje i konverziju signala različitih formata, od kojih je za ovu namjenu najpogodniji ASCII format - koji je čitljiv i npr. u Excel-u;
 • određivanje frekvencije signala;
 • spektralni prikaz signala;
 • redukciju šuma;
 • raznovrsnu obradu signala: mnogobrojne funkcije za pojačanje, filtriranje, analizu, efekte, generiranje valnih oblika, i ostalo;
 • Automatiziranu obradu signala - ima mogućnost sličnu macro procedurama: CoolScripts.
 • Program se može skinuti s adrese:

  ftp://ftp.syntrillium.com/pub/cool_edit/c96setup.exe.

  Instalacijska datoteka je duljine: 2.057.342 By, a po instalaciji CoolEdit zauzima na HD-u oko: 3,4 MBy. Navedeni program možete skinuti i lokalno s WWW servera E-skole:

  http://eskola.hfd.hr/pc_kut/zzz/c96setup.exe.


  Oscilloscope 2.51

  Freeware program koji pretvara PC u potpuno funkcionalan real-time dvokanalni osciloskop. Omogućuje analizu anvelope signala, mjerenje frekvencije i spektra, izračunavanje među-korelacije dva signala, a posebno je interesantan prikaz dva signala u X-Y modu. Nedostatak je to što kvantizaciju provodi s 8 bita (autor najavljuje novu verziju programa s 16 bitnom kvantizacijom). Dodatne informacije potražite na URL-u:

  http://polly.phys.msu.su/~zeld/oscill.html.

  Budući da je posjedovanje pravog osciloskopa "skup sport", preporučujemo Oscilloscope 2.51 za gotovo istinski doživljaj rada s osciloskopom: isprobavanje raznih modova trigeriranja, odabira vremenskih baza, ulaznih pojačanja, itd. Posebno je zanimljivo koristiti Oscilloscope 2.51 za prikaz dva sinusna signala različitih frekvencija u X-Y modu, čime se dobivaju Lissajous-ove krivulja. Primjer na sljedećoj slici ilustrira takav slučaj za omjer frekvencija signala je 4/3:

  Program možete skinuti s: http://polly.phys.msu.su/~zeld/osc251.zip.

  Instalacijska datoteka je duljine: 90.618 By, a po instalaciji Oscilloscope zauzima na HD-u oko: 208 kBy. Navedeni program možete skinuti i lokalno s WWW servera E-skole:

  http://eskola.hfd.hr/pc_kut/zzz/osc251.zip.


  Spectrogram Ver 5.1.2

  Na prvi pogled Spectrogram je još jedan u nizu programa za analizu spektra signala FFT metodom (Fast Fourier Transform). Međutim to je jedini freeware koji nudi važnu funkciju: Spectrum data logging. To znači kako može zapisati u formatu ASCII datoteke (čitljive npr. u Excel-u) kompletnu amplitudnu i faznu spektralnu sliku cijelog signala prema zadanim parametrima: Frequency Resolution, Sample Start i Time Step. Omogućuje analizu već snimljenog signala, ali i real-time analizu signala koji je trenutno na ulazu glazbene kartice. Po duljini signala, frekvenciji i rezoluciji uzorkovanja, te parametrima spektralne analize - gotovo da nema ograničenja.

  Dodatne informacije potražite na URL-u:

  http://www.monumental.com/rshorne/gram.html.

  Program možete skinuti s: http://www.monumental.com/rshorne/Programs/gram50.zip. Instalacijska datoteka je duljine: 258.741 By, a po instalaciji Spectrogram zauzima na HD-u oko: 633 kBy. Navedeni program možete skinuti i lokalno s WWW servera E-skole:

  http://eskola.hfd.hr/pc_kut/zzz/gram50.zip.


  CurveExpert 1.3

  CurveExpert 1.3 je izuzetno snažan shareware za nelinearnu regresijsku analizu podataka metodom najmanjih kvadrata. Ukoliko je potrebno naći funkcijsku ovisnost za niz podataka xi i yi, CurveExpert će na osnovi više od 30 ugrađenih modela ili proizvoljnog broja korisničkih modela, automatski odrediti optimalan model, njegove regresijske parametre, te izračunati koficijent korelacije. Rezultati se grafički prikazuju, uz prikaz niza korisnih statističkih podataka o provedenoj regresiji. Program je po jednostavnosti i primjenljivosti superioran čak i naspram većine skupih komercijalnih softverskih paketa iste namjene.

  Više informacija potražite na URL-u:

  http://www.ebicom.net/~dhyams/cvxpt.htm.

  Preporučujemo ga za obaveznu primjenu pri modeliranju eksperimentalnih podataka poznatim matematičkim (fizičkim) modelom ili traženju optimalnog nepoznatog modela. Ograničenje je što može provoditi regresijsku analizu za samo jednu nezavisnu varijablu, to jest modele oblika y=f(x). Za modele s više nezavisnih varijabli, npr. za z=f(x,y), t=f(x,y,z) itd. CurveExpert ne možemo koristiti.

  Program možete skinuti slijedeći upute na URL-u:

  http://www.ebicom.net/~dhyams/cftp.htm.

  Instalacijska datoteka je duljine: 1.047.974 By, a po instalaciji CurveExpert zauzima na HD-u oko: 1,12 MBy.Navedeni program možete skinuti i lokalno s WWW servera E-skole:

  http://eskola.hfd.hr/pc_kut/zzz/cxptw134.zip.


  Microsoft Excel 97

  O ovom Microsoftovom programu za "tablične proračune" napisane su police i police knjiga. Preporučujemo ga za obradu signala zapisanih u ASCII formatu (izlaz iz CoolEdit-a ili Spectrogram-a), te općenito za arhiviranje, obradu i prikaz rezultata mjerenja. Najčešće funkcije koje se tom prilikom koriste su: sortiranje, MIN/MAX, manipuliranje podacima (subtotal, match, countif), statističke funkcije (srednja vrijednost, standardna devijacija, normalna distribucija), sumiranje (numeričko integriranje), solver (rješavanje nelinearnih jednadžbi, minimizaciju funkcija i slično), te grafički prikaz rezultata.

  Prikladnim korištenjem ovako širokog skupa alata i funkcija u Excel-u, te mogućnost uporabe macro-procedura, može nas najčešće "osloboditi" potrebe za programiranjem u nekom od programskih jezika. Prednost Excel-a naspram izrade programa u nekom od programskih jezika je to što je u Excel-u odmah vidljiv rezultat, dok po završetku izrade nekog programa tek počinje mukotrpan i dugotrajan proces provjere njegove funkcionalnosti i ispravnosti. Prema tome, "isplati" se naučiti misliti kako to Excel od nas očekuje!

  Potrebno je spomenuti ograničenje veličine Excel-ove tablice: 65536 redaka x 256 stupaca. Prema tome, Excel 97 može učitati ASCII zapis signala uzorkovanog s 44100 Hz maksimalne duljine do: 65536/44100 = 1,49 sekunde.

  Napominjemo kako je u cilju što boljeg razumjevanja, za većinu pokusa uz njihov opis priložena i odgovarajuća Excel datoteka. Za neke priložene Excel datoteke potrebno je aktivirati tzv. Analysis ToolPak (pokrenuti Excel; Tools; Add-Ins; postaviti kvačicu uz Analysis ToolPak, OK). U protivnom, polja koja koriste alate iz navedenog Analysis ToolPak-a (npr. RANDBETWEEN) imaju vrijednost: #VALUE!


  Zadnja promjena: 27.10.1999.