Odgovor 2

Odgovor
Rješenje prethodnoga primjera vodi nas do važnoga općega rezultata, Steinerova poučka: moment tromosti nekoga krutoga tijela oko proizvoljne osi jednak je zbroju momenta tromosti toga tijela oko paralelne osi koja prolazi centrom mase i umnoška mase tijela i kvadrata udaljenosti između tih dviju osi.