Značenje riječi DISKRETAN

Značenje riječi DISKRETAN

Običan govor:
razborit, uviđavan; koji čuva tajnu; pažljiv, odmjeren, obziran u govoru; koji vodi računa o osjetljivosti drugoga; nenametljiv, umjeren, smotren, oprezan; profinjen, neupadljiv, koji se bučno ne ističe; jedva vidljiv, jedva čujan, suzdržan; prisan, intiman
(Bratoljub Klaić: Rječnih stranih riječi, Tuđice i posuđenice (priredio Željko Klaić), Nakladni zavod Matice Hrvatske: Zagreb 1990.)
Fizika, matematika, informatika:
odijeljen, odvojen, zaseban; pojedinačan (Miroslav Kiš: Informatički rječnik, Naklada Ljevak: Zagreb 2000.)