e-škola ¤ O projektu ¤ Fraktali ¤ Kochova krivulja ¤ Mandelbrotov skup ¤ Fraktali oko nas ¤ Literatura ¤

Fraktali su povezani s fizikom kroz teoriju determinističkog kaosa


O kaosu i fraktalima piše u znanstveno-popularnoj literaturi.


U školskim udžbenicima iz fizike

I časopisima poput Matematičko fizičkog lista

|e-škola | |O projektu | |Fraktali | |Kochova krivulja | |Mandelbrotov skup | |Fraktali oko nas | |Literatura |