SADRŽAJ PROJEKTNI ZADACI
AUTOR I MENTOR PROJEKTA:

Prof. dr. Vjera Lopac
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
e-mail: vlopac@fkit.hr


U okviru projekta "FRAKTALI - čudesne slike kaosa" upoznat ćete se s osnovnim pojmovima vezanim uz fraktale: što su oni, kako nastaju, kakvih vrsta ima, što je dimenzija fraktala i kako se računa.

Dakako, glavna ideja ovog projekta je da vas ohrabri da sami izradite neke od fraktala. U tu svrhu ponuđeno je nekoliko projektnih zadataka koji će se s vremenom nadopunjavati.

Kako ćemo raditi?
Pozivamo sve učenike koje ova tematika interesira da se aktivno uključe u sudjelovanje u ovom projektu. Pitanja vezana uz fraktale možete slati tijekom cijele školske godine na adresu fraktali@eskola.hfd.hr
Za komentare i sugestije koristite naš FORUM

Rješenja projektnih zadataka možete slati na adresu fraktali@eskola.hfd.hr
Najbolje radove nagraditi ćemo interesantnim knjigama.

|e-škola | |O projektu | |Fraktali | |Kochova krivulja | |Mandelbrotov skup | |Fraktali oko nas | |Literatura |