• Virtualni kristali: animacija i vizualizacija  
  • 1.(a) U plošno centriranoj kubičnoj rešetki atomi se nalaze u vrhovima kocke i u središtima plošnih dijagonala. Svaki atom iz vrha kocke graniči s osam kocaka, a svaki atom iz središta plohe s dvije kocke. Ako je duljina brida kocke za aluminij a=4.04 x 10-10 m, odredite udaljenost d atoma prvih susjeda u kristalnoj rešetki aluminija.

    Plošno centrirana kubična (na engleskom face centered cubic ili fcc) rešetka je jedna od 14 osnovnih kristalnih struktura. Pomoću miša na vašem računalu možete rotirati trodimenzionalnu sliku modela plošno centrirane kubične rešetke. Fiksirajte pokazivač na nekom mjestu na slici pritiskom na lijevi gumb, a miš istovremeno vucite u različitim pravcima.

    Vaš internet pretraživač ne podržava programe u Javi. Instalirajte novu verziju.


    1.(b) Vizualizacija na gornjoj slici je uradjena pomoću programskog jezika Java. Jedna od neophodnih datoteka sadrži (x,y,z) koordinate atoma u rešetki. Slike osnovnih kristalnih rešetki se mogu naći na internetu. To su tzv. Bravaisove rešetke. Jedan od atoma u nekoj od rešetki označite kao (0,0,0) i odredite (x,y,z) koordinate svih drugih atoma u takvom sustavu. Pomoću tih (x,y,z) datoteka i Java datoteka može se napraviti trodimenzionalna internet galerija osnovnih kristalnih rešetki.