Nadarenim i ambicioznim učenicima e-škola nudi "učeničke mini projekte" kao mogućnost da, koristeći znanje stečeno tijekom dosadašnjeg obrazovanja, naprave kreativni iskorak u svijet fizike.Mi ćemo se truditi da odabirom projekata ukažemo na najrizličitije probleme koje rješavaju fizičari. Vjerujemo da će vam se učiniti da neki predloženi projekti nemaju nikakve veze sa fizikom. Naš cilj je da projektima koje ćemo vam predložiti razbijemo i zablude o tome - čime se bave fizičari.
Projekti su strukturirani tako da ne morate realizirati cijeli projekt nego možete riješavati samo pojedine dijelove projekta. Čak i tada, za očekivati je da će vam biti potrebna pomoć nekog od školskih profesora fizike a po potrebi i mentora znastvenika (njegovo ime ćete naći na kraju teksta svakog-mini projekta).
Rezultati projekta trebaju biti prikazani u prikladnoj formi tako da se mogu izložiti na stranici "e-škole". One najbolje očekuju primamljive nagrade.

Magnusov efekt ili, koliko fizike zna nogometaš Roberto Carlos?
Svaki nogometni zaljubljenik pamti jedan od najčuvenijih i najčudesnijih golova modernog nogometa, onaj Roberta Carlosa za brazilsku reprezentaciju na turniru u Francuskoj 1997. godine. U ovom mini-projektu se očekuje od vas da pokažete na koji način fizikalni zakoni utječu na putanju lopte.

Kinematika teniske loptice
Čak i površno gledajući teniske uočava se da je to igra u kojoj je preciznost jedna od važnijih vrlina. Npr. igrač koji na osnovnoj crti udara lopticu u visini struka brzinom od 100 km/h, mora loptici dati putanju s preciznošću od jednog stupnja. U ovom mini-projektu proučite kinetiku teniske loptice.

Simulacija šumskih požara.
U ovom mini-projektu možete naučiti kako modeli razvijeni za potrebe fizike mogu pomoći u razumijevanju i kontroliranju šumskih požara.

Kolika je temperatura dionica na Zagrebačkoj burzi?
U ovom mini-projektu možete naučiti da postoji veza između nekih matematičkih modela koji se primjenjuju u fizici i modela koji se primjenjuju u financijama. .

Računalne simulacije kristala
Zašto je na sobnoj temepraturi živa u teku'em a aluminij u krutom stanju. Kako dolazi do taljenja kristala. Sve to možete naučiti kroz računalne simulacije materijala. .