Trenutačno je u projekt uključeno osam škola. Sedam u Hrvatskoj i jedna u Bosni i Hercegovini.
 • Gimnazija Matije Mesića, Slavonski Brod
  Mentor: prof. Marina Gojković (gojkovic@eskola.hfd.hr)

  učenici uključeni u projekt:

  • Sonja Miličić (3r) smilicic@eskola.hfd.hr
  • Josip Popić (3r) josip.p@mail.inet.hr
  • Mirko Cobović (3r)
  • Vedran Pezer (1r) vpezer@globalnet.hr

 • Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik
  Mentori: prof.Jakov Labor (jakov.labor@si.tel.hr) i prof. Josip Paić (jpaic@eskola.hfd.hr)

  • Željka Lučev
  • Branko Belak branko_belak@hotmail.com
  • Mijat Marko
  • Petrina Toni
  • Polić Višnja
  • Petkovic Jelena
  • Radečić Gligor
 • I Gimnazija, Osijek
  Mentor: prof. Silvija Galić (sgalic@eskola.hfd.hr)

 • I Gimnazija, Zagreb
  Mentor: prof. Berti Erjavec (prima@zamir.net)

  učenici uključeni u projekt:

  • Ana Tomasović (4r) ante.tomasovic@gzaop.tel.hr
  • Antun Škanata (3r) antun.skanata@zg.tel.hr
  • Kristijan Walter (2r) kristijanw@hotmail.com
  • Dinko Šego (2r) kekan@netscape.net

 • Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica
  Mentor: Sobodanka Polašek spolasek@eskola.hfd.hr

  učenici uključeni u projekt:

  • Željko Barčan zeljko.barcan@vt.tel.hr
  • Slobodan Mamula bobo_vtc@yahoo.com
  • Fabijan Pavošević ljiljana.pavosevic@vt.tel.hr
  • Mario Tomeković mario.tomekovic@vt.tel..hr

 • III Gimnazija, Split
  Mentor: prof. Nela Dželalija (dzelal@eskola.hfd.hr)

  učenici uključeni u projekt:

  • Petar Jerčić nenad.jercic@st.tel.hr
  • Petar Tuškan beton@net.hr
  • Šime Buljac sbuljac@hotmail.com
  • Marin Matijaš mmatijas@hotmail.com
  • Eldis Mujarić eldis.mujaric@si.tel.hr
  • Frane Čagalj frane@hr.hinet.hr
  • Josip Pavić j_pavic@yahoo.com
  • Ivan Marušić i_marusic@yahoo.com
  • Davor Karninčić davor.karnincic@si.tel.hr
  • Jure Brozović Dr.Amparo@vip.hr
  • Mate Zec matezec@hotmail.com
  • Srđan Vuković svukovic@eskola.hfd.hr
  • Niko Mihaljević nmihalj@eskola.hfd.hr
  • Ivan Vrzina tonci.vrzina@st.hinet.hr
  • Ivan Kovačević jelkovac@inet.hr

 • SREDNJA PROMETNA ŠKOLA, MOSTAR
  prof. Valentina Mindoljević (v_mindoljevic@hotmail.com)

  učenici uključeni u projekt:

  • Mirko Malić mirkoma2002@yahoo.com
  • Marin Pavlinović marin.pavlinovic@tel.net.ba
  • Andrej Šetka andrejsetka@yahoo.com
  • Marko Primorac markoprimorac@yahoo.com
  • Darko Zadro darko_zadro@yahoo.com
  • Davor Knežević davorknezevic@yahoo.com

 • Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb
  Mentor: prof. Višnja Srdelić (vsrdelic@eskola.hfd.hr)

 • III Gimnazija, SARAJEVO, Vilsonovo Šetalište 16
  Mentor: prof. Alma Karahasanović

  učenici uključeni u projekt:

  • Jasmin Memišević msjasmin23@hotmail.com
  • Neven Mahinić
  • Mak Kamenica

  O školama i voditeljima projekata u školama više možete naći ovdje

O projektu| Oprez s laserima! | Laseri i komunikacije | Laserska dioda | Malo elektronike | Naš uređaj | Pokusi | Škole suradnici | Zanimljivi linkovi | Vaša pitanja| Naslovnica|