Na ovom mjestu ćete neći pitanja koje su postavili suradnici na projektu a za koje smatramo da mogu biti od interesa za sve.

 

Na kablu koji spaja foto-diodu i zvučnu karticu postoji priključak (banana) samo na jednom kraju. Da li to tako treba biti ? Naime, moram imati takav priključak i na drugom kraju, jer se ne mogu uključiti na line in ulaz kartice.
Na drugom kraju kabla nisu spojeni priključci iz jednostavnog razloga: ulaz u glazbenu karticu nije standardiziran pa će priključak na kablu ovisiti o ulazu. Dakle, taj priključak morate sami spojiti.

 

O projektu| Oprez s laserima! | Laseri i komunikacije | Laserska dioda | Malo elektronike | Naš uređaj | Pokusi | Škole suradnici | Zanimljivi linkovi | Vaša pitanja| Naslovnica|