Ovako izgleda znak upozorenja na zračenje poluvodičkih laserskih dioda:

Tekst kaže:
OPASNOST!
"Vidljivo i nevidljivo lasersko zračenje.
Izbjegavajte direktno izlaganje snopu.
Ovaj uređaj spada u klasu lasera IIIb."
 

Pripazite na sljedeće mjere opreza pri radu s laserima:

1. Direktni snop lasera ne smije se usmjeriti u oko. Posljedica gledanja u snop bilo kojeg lasera (pa i "najobičnijeg" laserskog pokazivača) moze biti potpuno sljepilo. Reflektirani snop jednako je opasan za oko kao i direktni snop.

2. Dugotrajnije gledanje laserskog svjetla raspršenog na difuzno reflektirajućoj površini (papir, npr.) također može smetati vašim očima.

3. Kad laser nije u upotrebi, ugasite ga. Kad radi, provjerite da li postoje neželjene refleksije laserskog snopa na staklenim ili metalnim predmetima korištenim u eksperimentu (npr. na prozoru leće fotodiode ili na metalnom nosaču fotodiode).

4. Poštujte naše upute za rad i eksperimentiranje, te mjere opreza koje vam savjetujemo.

5. Ne možemo prihvatiti odgovornost za nezgode i moguće povrede koje bi mogle nastati usljed nepravilne upotrebe uređaja.  

 

O projektu| Oprez s laserima! | Laseri i komunikacije | Laserska dioda | Malo elektronike | Naš uređaj | Pokusi | Škole suradnici | Zanimljivi linkovi | Vaša pitanja| Naslovnica|