Naš uređaj ima 4 dijela: lasersku glavu (sadrži elektroniku za napajanje laserske diode, lasersku diodu i leću za kolimiranje laserske svjetlosti), modulator (kutija s prekidačem, potenciometrom i dva priključka), mikrofon, AC/DC pretvarač (napajanje sustava, +8V), te PIN-fotodiodu kao detektor svjetlosti.

Uređaj se spaja tako da kabel iz AC/DC pretvarača priključimo na jedan od dva prikljucka na laserskoj glavi (napajanje). Drugi priključak ide na modulator (na strani gdje je potenciometar - također označen na slici dolje s "napajanje"). Kraći od preostala dva kabela spaja se s jedne strane na modulator (srednja utičnica označena "modulacija"), a s druge na lasersku glavu (oznaka "modulacija").
Mikrofon se priključuje na još jedinu preostalu priključnicu na modulatorskoj kutiji. Preostali dulji kabel spaja se s jedne strane na fotodiodu, a s druge na zvučnu karticu vašeg PC-ja (LineIn ulaz), ili/i na osciloskop.

 

Prije nego što spojite fotodiodu s vašim računalom koristeći zvučnu karticu, svakako temeljito pročitajte upute koje možete naći na stranicama "PC-kutak" .
Ako ni tada niste sigurni kako spojiti foto diodu s računalom, javite nam se!!

 

 

O projektu| Oprez s laserima! | Laseri i komunikacije | Laserska dioda | Malo elektronike | Naš uređaj | Pokusi | Škole suradnici | Zanimljivi linkovi | Vaša pitanja| Naslovnica|