Izvori napajanja poluvodičkih laserskih dioda
Opto-elektroničke karakteristike lasera

U principu, laserska dioda radi s bilo kakvim izvorom struje, samo ako taj izvor može dati struju koja je iznad struje praga (ITH na slici, "threshold current"). Struja praga je ona struja koja je potrebna da se u poluvodičkom kristalu postigne laserski efekt. Na slici koja prikazuje ovisnost optičke snage lasera naspram struje kroz diodu ta točka odgovara koljenu grafa. Može se reći da do "koljena" laserska dioda radi u režimu svjetlosne diode (LED, light emitting diode), a tek nakon "koljena" u pravom režimu, kao laser. Područje normalne upotrebe približno odgovara strujama oko tzv. radne struje, IOP ("operating current"). Ako struja prijeđe neku maksimalno dozvoljenu struju kroz diodu (što na grafu odgovara maksimalno dozvoljenoj optičkoj snazi, PMAX) dioda će biti uništena. S elektroničke točke gledišta laserska dioda je ipak "samo" poluvodička dioda. Treba napomenuti da su brze promjene napona i struje vrlo opasne za lasersku diodu i da je mogu i uništiti. Drugi izvor opasnosti (koji može dovesti i do uništenja laserske diode) može biti elektrostatski naboj, pa treba pripaziti da diodu ne dodirujemo rukama ako nismo sigurni da li nosimo na sebi ES naboj (o mjerama opreza u radu s laserskim diodama vidi u uputama za rad s našim uređajem).

Upravljivi izvor struje za pobudu LD

Dakle, za stabilni rad lasera potreban je stabilni izvor struje koji daje radne struje reda veličine IOP. U najjednostavnijem obliku može se ostvariti jednim operacionim pojačalom i jednim tranzistorom snage. Međutim, čak i najjednostavnijim primjenama to nije dovoljno. Zato nam i treba upravljivi (podesivi) izvor struje, koji dozvoljava podešavanje struje diode. U najjednostavnijem slučaju može se postići podešavanje struje npr. potenciometrom (vidi sliku, "current adjustment"). Strujom diode upravlja se naponom podešenim na potenciometru.
Međutim, mnoge primjene laserskih dioda zahtijevaju osim podešavanja stalne vrijednosti struje i mogućnost modulacije struje diode nekim ulaznim signalom. Obično se radi o modulaciji korištenjem nekog naponskog signala. Slika prikazuje kako se u principu rješava taj problem. Modulacijski signal priključuje se na ulaz sklopa označen na skici kao "Modulation input". Naponski signal s modulacijskog ulaza i napon s potenciometra zbrajaju se na (trećem) operacionom pojačalu i zajednički upravljaju strujom kroz laser.

 
 
 
O projektu| Oprez s laserima! | Laseri i komunikacije | Laserska dioda | Malo elektronike | Naš uređaj | Pokusi | Škole suradnici | Zanimljivi linkovi | Vaša pitanja| Naslovnica|