Sudaranje kuglica na pravcu

Simulacija prikazuje čvrste i potpuno elastične kuglice poredanih na pravcu, od kojih se svaka giba svojom brzinom i smjerom, te sudare koji nastaju njihovom interakcijom. Prilikom sudara, dvije kugle simultano promjene svoje boje u neku treću boju, zbog lakšeg praćenja sudara.