vi pitate e-škola odgovara
projekti
zadaci i testovi
kućni eksperimenti
fizika na mreži
fizika svemira
PC kutak
pročitali smo za vas
fizika svakodnevnih stvari
interaktivna fizika
informacije


interaktivne animacije
linkovi tjedna

Physics Software Links
Astronomy Software
Fable Multimedia
Carolina Physics
Orbit Xplorer
Science Sharewere

INTERAKTIVNE ANIMACIJE

 

MEHANIKA

Stojni valovi
Prigušeni harmonički oscilator
Tjerane oscilacije
Jednoliko ubrzano gibanje
Ravnoteža
Rezultantna sila-zbrajanje vektora
Kosina
Drugi Newtonov zakon
Gibanje projektila
Elastični i neelastični sudari
Harmonički oscilator
Elastični sudari
Vezana njihala
Centripetalna sila
Njihalo
Opruga sa utegom

OPTIKA

Polarizacija
Interferencija 2
Interferencija 3
Optička klupa
Snellov zakon
Rasap svjetlosti na prizmi
Difrakcija na jednoj pukotini
Interferencija 1
Konkavna leća
Konveksna leća
Totalna refleksija
Refleksija i refrakcija

ELEKTROMAGNETIZAM

Nabijena čestica u magnetskom polju 2
Električno polje
Magnetsko polje
Elektromotor
Elektromagnetski val
Generator
Nabijena čestica u magnetskom polju 1
Ohmov zakon
Izmjenični strujni krug
Elektromagnetske oscilacije

TERMODINAMIKA

Brownovo gibanje
Idealni plin 1
Idealni plin 2

RELATIVISTIKA

Dilatacija vremena
Referentni sistem
Dopplerov efekt 1
Dopplerov efekt 2

RAZNO

Vodikov atom

Particle Physics Education Sites


Za ljubitelje elementarnih čestica!
više>>

Ako Vam se sviđa neka interaktivna animacija a nije prikazana na ovim stranicama, pošaljite nam adresu na kojoj je možemo naći.
vaš izbor>>

Za svoje komentare, prijedloge, kritike, pohvale, pitanja i sve što je vezano uz interaktivne animacije koristite
IF-forum>>