vi pitate e-škola odgovara
projekti
zadaci i testovi
kućni eksperimenti
fizika na mreži
fizika svemira
PC kutak
pročitali smo za vas
fizika svakodnevnih stvari
interaktivna fizika
informacije


interaktivne animacije
linkovi tjedna

Fable Multimedia
Carolina Physics
Orbit Xplorer
Science Sharewere

INTERAKTIVNE ANIMACIJE

 

VEZANA NJIHALA

OPIS
Simulacija prikazuje dva vezana njihala.
Masa crvene i plave kocke je jednaka.
Položaj kao funkcija vremena je
prikazan grafički.
U trenutku kada npr. crvena miruje
amplituda plave je maksimalna.

PROMJENJIVI PARAMETRI

Početni položaj crvenog
i plavog njihala.

POKRENI SIMULACIJU >>>

AUTOR: Walter Fendt
URL: http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/

The Applet Collection
Više od pedeset odličnih appleta,
sve na jednom mjestu!
više>>

Ako Vam se sviđa neka interaktivna animacija a nije prikazana na ovim stranicama, pošaljite nam adresu na kojoj je možemo naći.
vaš izbor>>

Za svoje komentare, prijedloge, kritike, pohvale, pitanja i sve što je vezano uz interaktivne animacije koristite
IF-forum>>