vi pitate e-škola odgovara
projekti
zadaci i testovi
kućni eksperimenti
fizika na mreži
fizika svemira
PC kutak
pročitali smo za vas
fizika svakodnevnih stvari
interaktivna fizika
informacije


interaktivne animacije
linkovi tjedna

Fable Multimedia
Carolina Physics
Orbit Xplorer
Science Sharewere

INTERAKTIVNE ANIMACIJE

 

STOJNI VALOVI

OPIS
Simulacija prikazuje gibanje
molekula zraka (plave točke)
u cilindru kao primjer stojnih
longitudinalnih valova.
Sa "N" su označeni položaji u
kojima čestica miruje, a sa "A"
položaji maksimalne udaljenosti.
Grafički su prikazani valovi,
ovisnost položaja o duljini cilindra.

PROMJENJIVI PARAMETRI
Izgled cilindra:
zatvoren s obje strane,
otvoren s obje strane,
jedna strana otvorena,
duljina cilindra,
harmonik koji ce biti grafički
prikazan (gumbi "lower" i "higher").

POKRENI SIMULACIJU >>>

AUTOR: Walter Fendt
URL: http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/stlwaves.htm

The Applet Collection
Više od pedeset odličnih appleta,
sve na jednom mjestu!
više>>

Ako Vam se sviđa neka interaktivna animacija a nije prikazana na ovim stranicama, pošaljite nam adresu na kojoj je možemo naći.
vaš izbor>>

Za svoje komentare, prijedloge, kritike, pohvale, pitanja i sve što je vezano uz interaktivne animacije koristite
IF-forum>>