vi pitate e-škola odgovara
projekti
zadaci i testovi
kućni eksperimenti
fizika na mreži
fizika svemira
PC kutak
pročitali smo za vas
fizika svakodnevnih stvari
interaktivna fizika
informacije


interaktivne animacije
linkovi tjedna

Fable Multimedia
Carolina Physics
Orbit Xplorer
Science Sharewere

INTERAKTIVNE ANIMACIJE

 

TJERANE OSCILACIJE

OPIS
Simulacija prikazuje tjerane oscilacije,
jedan kraj opruge se izvlači (crveni krug)
npr. rukom i po pretpostavci to gibanje je harmoničko.
Na drugom kraju opruge obješen je uteg (plava kvadrat).
Ponuđena su tri dijagrama:
ovisnost položaja o vremenu,
ovisnost amplitude o frekvenciji
i fazni dijagram.

PROMJENJIVI PARAMETRI
Konstanta opruge,
masa utega,
koeficijent prigušenja,
kutna frekvencija

POKRENI SIMULACIJU >>>

AUTOR: Walter Fendt

URL: http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/resonance.htm

The Applet Collection
Više od pedeset odličnih appleta,
sve na jednom mjestu!
više>>

Ako Vam se sviđa neka interaktivna animacija a nije prikazana na ovim stranicama, pošaljite nam adresu na kojoj je možemo naći.
vaš izbor>>

Za svoje komentare, prijedloge, kritike, pohvale, pitanja i sve što je vezano uz interaktivne animacije koristite
IF-forum>>