početak

položaj

upute

pojmovnik

 

POKUS: ČEP - savjeti

Priča o zraku << Pokus: čep

 

Voda se u čaši može jednostavno obojiti bojom za jaja ili umakanjem komadića krep - papira u boji. Na taj će se način položaj pluta bolje vidjeti.

Uža čaša treba biti dovoljno visoka da bi mogla ući u širu čašu i ne smije na rubu imati lijevak.

Bolje da je čep od pluta širok, stabilnije pliva, inače se izvrće, a na njega možeš staviti papirić. Kad užom čašom ''poklopiš'' površinu vode, drži ju uspravno, nemoj ju naginjati.

 
 

natrag       nastavak