početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Pokus: slomljeni štap

Priča o svjetlosti << Lom svjetlosti

 

Promatraj štap kojeg postaviš u posudu s vodom.

Štap se doima slomljenim.

U kojoj točki?

Kada skačeš u more najprije prolaziš kroz zrak, a onda kroz vodu.

Kojim medijem se gibaš brže? U kojoj točki se mijenja brzina gibanja?

Promjena brzine gibanja događa se na prijelazu iz zraka u vodu. Isto se događa i kod gibanja svjetlosti. Štap izgleda slomljen na granici između zraka i vode.

Izvadi štap iz vode. Je li zaista slomljen? Dakako da nije.

Je li ti se kad učinilo da je neki predmet uronjen u vodu izgledao slomljen? Jesi li promatrao veslo u vodi?

 

I veslo djelomično uronjeno u vodu doima se slomljenim i kraćim.

Koliko štapova vidiš u vodi?

Osim dijela štapa u zraku vidimo i dvije slike štapa u vodi. One nastaju prolaskom svjetlosti od štapa do oka na dva načina kroz gornju i kroz bočnu površinu vode.

Nacrtajmo kako gledamo veslo ili štap uronjen u vodu.

Budući da vidimo dio štapa pod vodom, zaključujemo da svjetlost s tog dijela štapa dospijeva u oko (crvena svjetlosna zraka). Na prijelazu iz vode u zrak svjetlost se lomi pa u oko dolazi lomljena zraka (plava). Motritelju se čini da svjetlost stiže iz produžetka lomljene zrake (isprekidana plava) i da je štap na mjestu bližem površini vode (plavi dio štapa). Motritelj vidi sliku štapa u vodi nastalu lomom svjetlosti.

Promotri nacrtane ribice u akvariju. Jedna je od njih stvarna, a druga je slika ribice koju vidi promatrač izvan akvarija. Možeš li reći koja je ribica ''prava'', a koja je njezina slika?

 
 
bullet

Pokus s novčićem

 
 
 

natrag       nastavak