početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Animirani film

Priča o svjetlosti << Osjet vida << Tromost oka

 

Uzmi manji blokić ili bilježnicu. Negdje pri kraju nacrtaj čovječuljka koji stoji. Na listu ispred nacrtaj istog čovječuljka ali tako da mu jednu nogu nacrtaš u iskoraku. Na idućem nacrtaj iskorak drugom nogom i tako iz lista u list pomiči svog čovječuljka malo unaprijed. Nacrtaj tako na nekih 20- tak listova. Nakon toga brzo prelistaj blokić straga, kao da tražiš neki podatak.

Imaš li dojam kao da čovječuljak hoda?
Upotrijebi maštu i osmisli još koji film (npr. čovječuljak koji vježba utezima, crv koji puže do jabuke…)

 
 

natrag       nastavak