početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Krvne žile i tlak

Strujanje i njegove posljedice << Strujanje fluida << Pokusi i primjeri

 

Pokazat ćemo i dva primjera koja pojavu strujanja tekućina povezuju s poremećajem protjecanja krvi kroz krvne žile. Zbog ateroskleroze (arterioskleroze) stijenke krvnih žila postaju manje elastične pa na nekim mjestima može nastati suženje (stenoza) ili proširenje krvne žile (aneurizma).

Što se događa kada se na suženju krvne žile skupljaju naslage na stijenkama?

Kakav je presjek arterije na tome mjestu? Kakva je brzina protjecanja krvi u tom dijelu? Što je s tlakom na stijenku žile? Djeluje li tlak i izvana na žilu? Što se događa ako vanjski tlak postane veći od unutarnjeg tlaka krvi na stijenku?

 

Na mjestu suženja povećava se brzina strujanja krvi (S∙v=konst.), a krvni tlak se smanji (Bernoullijeva jednadžba). Ako se arterija toliko suzi da krvni tlak na tome mjestu postane znatno manji od okolnoga tlaka, vanjski će ju tlak još više stisnuti pa može doći do začepljenja krvne žile.

A što ako se, zbog smanjenja elastičnosti, na jednome mjestu žila proširi? Što je s brzinom protjecanja na proširenom dijelu? Kakav je onda na tome mjestu tlak krvi na stijenku žile? Što se dogodi ako taj tlak postane značajno veći od vanjskoga? Može li doći do prsnuća krvne žile?

 
 

natrag       nastavak