početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Bernoullijeva jednadžba

Strujanje i njegove posljedice << Strujanje fluida

 

Kako promjena brzine strujanja fluida utječe na tlak na stijenke strujne cijevi?

 

Iz jednadžbe kontinuiteta i zakona očuvanja energije dobije se Bernoullijeva jednadžba:

p+½ρv2+ρgh=konst.

koja kaže da je u zatvorenu sustavu zbroj statičkoga tlaka (p), dinamičkoga tlaka (½ρv2) i hidrostatičkoga tlaka fluida (ρgh) stalan.

Kod horizontalnog strujanja ne postoji razlika hidrostatičkih tlakova (h=konst.) pa Bernoullijeva jednadžba ima samo dva člana, statički i dinamički tlak te se jedan mijenja ''na račun'' drugoga, tj. povećanjem brzine strujanja, dinamički se tlak poveća, a statički tlak se smanji.

 

Dakle, tamo gdje je brzina strujanja veća, tlak je manji.

 

 
 
bullet

Tko je bio Bernoulli?

 
 

natrag       nastavak