početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Jednadžba kontinuiteta

Strujanje i njegove posljedice << Strujanje fluida

 

Ovisi li brzina protjecanja tekućine o presjeku cijevi? O čemu ovisi tlak na stijenku cijevi kroz koju struji tekućina ili plin?

 

Promotri sliku horizontalne cijevi s dva različita presjeka.

Je li jednaka brzina protjecanja u širem i u užem dijelu cijevi? U kojem je dijelu cijevi veća količina vode?

Jasno je da kroz svaki presjek cijevi u određenom vremenu mora proći jednaka količina vode. Dakle, protok je konstantan.

Kakva je brzina u širem dijelu prema brzini u užem dijelu cijevi? Što to znači?

 

 
bullet

Svakodnevica

 
 

natrag       nastavak