početak

položaj

upute

pojmovnik

 

TLAK U TEKUĆINI

Strujanje i njegove posljedice

 

Plastičnu bocu, na kojoj si prethodno izbušio nekoliko rupica sa strane, napuni vodom.

Uputa: Rupice na boci najbolje je izbušiti debljom iglom ili šilom malo ispod polovine boce.

Hoće li voda istjecati iz boce? Zašto? Tlači li tekućina na stijenku posude u kojoj se nalazi?

 

Tekućina djeluje na stijenke boce pa voda istječe.

Unutarnji je tlak na stijenku posljedica djelovanja zraka atmosferskim tlakom i težine same vode koji se naziva hidrostatičkim tlakom. Vanjski tlak na stijenku je atmosferski tlak.

 

Čepom zatvori otvor na grlu boce. Istječe li voda? Zašto? Otvori čep pa ga ponovno zatvori.

 
 
 
 
 

natrag       nastavak