početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Sila na list papira A4 uzrokovana atmosferskim tlakom

Strujanje i njegove posljedice << Tlak u tekućini << Hidrostatički tlak

 

List papira formata A4 postavi vodoravno i uz jedan ga rub pridrži prstima da ostane u tom položaju.

Koju silu svladavaš prstima? Kojom silom Zemlja djeluje na papir? Djeluje li i zrak na papir? Kojom se fizičkom veličinom opisuje djelovanje sile na jediničnu površinu?

 

Tlak je fizička veličina koja se definira kao sila po jediničnoj ploštini, p=F/S a mjeri se jedinicom [p]=[F]/[S]=N/m2=Pa.

Dakle, iz definicijske jednadžbe za tlak možeš izračunati kolika je sila kojom zrak djeluje na list papira A4.

 
 
bullet

Tko je bio Pascal?

 
 

natrag       nastavak