"center">

Početak Pomoć Sadržaj Pojmovi iz fizike Tko, što

Otkud mjehurići (više o tomu)

 

Temeljem vrijednosti konstanti Henryjeva zakona danih u tablici, pokušajte izračunati molarne koncentracije otopljenih atmosferskih plinova u vodi pri 25°C, atmosferskom tlaku od 101325 Pa i sastavu zraka 78% N2, 21% O2 i 0,04% CO2 (ostale plinove nećemo razmatrati).

 

 

plin

K/mol L-1 Pa-1

N2

6,45×10-9

O2

1,34×10-8

CO2

3,40×10-7

 

Tablica: Vrijednosti konstante Henryjeva zakona za otapanje nekih plinova u vodi pri 25 °C.

 

Rješenje:

Najprije moramo odrediti parcijalne tlakove pojedine vrste plina u atmosferi. Prema Daltonovu zakonu, ukupni je atmosferski tlak jednak zbroju parcijalnih tlakova pojedinih vrsta atmosferskih plinova, pa parcijalni tlak pojedinoga plina predstavlja dio atmosferskoga tlaka u jednakom udjelu u kojem plin sudjeluje u atmosferskom zraku. Da bismo dobili molarne koncentracije otopljenih plinova u vodi, jednostavno pomnožimo parcijalni tlak plina s njegovom konstantom Henryjeva zakona.

 

plin

dio

p/ Pa

K/mol L-1 Pa-1

c/mol L-1

N2

0,78

79033,5

6,45×10-9

0,000510

O2

0,21

21278,25

1,34×10-8

0,000285

CO2

0,04

4053

3,40×10-7

0,001380

 

Ovdje izračunata molarna koncentracija otopljenoga CO2 odgovara masenoj koncentraciji od približno 61 mg/L (znate li to izračunati?). Mineralne vode obično imaju naznačene masene koncentracije otopljenoga CO2. Primjerice, jedna mineralna voda u našim trgovinama ima označenu masenu koncentraciju CO2 od 3500 mg/L. Ocijenite koliki je trebao biti parcijalni tlak CO2 nad vodom da se otopi ovolika količina plina! (rješenje: približno 233 kPa).

 
 

Natrag Korak nazad

 Korak naprijed