"center">

Početak Pomoć Sadržaj Pojmovi iz fizike Tko, što

Kako se gibaju (više o tomu)

 

Zaključili smo: 

  • Težinu mjehurića smijemo zanemariti.

  • Sila otpora vlada se po kvadratnom zakonu.

Zanemarujemo član mma u jednadžbi gibanja.

 

Pokušajte riješiti sljedeće:

(A) Napišite jednadžbu gibanja za mjehurić CO2 u gaziranom piću. Pojednostavnite jednadžbu pomoću gornjih zaključaka.

Rješenje.

(B) Iz dobivene jednadžbe odredite brzinu gibanja mjehurića CO2 u pivu. Ne zaboravite da se polumjer mjehurića mijenja u vremenu što ste izračunali!

Objasnite kakvo je to gibanje. Je li jednoliko pravocrtno? Je li jednoliko ubrzano? Prikažite grafički dobiveni rezultat.

Rješenje.

 

Natrag Korak nazad

 Korak naprijed