"center">

Početak Pomoć Sadržaj Pojmovi iz fizike Tko, što

 Kako se povećavaju (više o tomu)

 

Zaključili smo: 

  • Brzina porasta broja molekula CO2 u mjehuriću razmjerna je površini mjehurića. 

  • Brzina porasta broja molekula CO2 u mjehuriću razmjerna je brzini promjene njegovog obujma.

 

Razmislite:

(A) Biste li temeljem gornjih zaključaka mogli napisati odgovarajuću jednadžbu za porast broja molekula u mjehuriću? 

Rješenja.

(B) Biste li mogli odrediti brzinu povećavanja polumjera mjehurića?

Rješenje.

 

 

Natrag Korak nazad

 Korak naprijed