[Alt]

Relativistički blizanci


Protok vremena ovisi o gibanju promatrača

U specijalnoj teoriji relativnosti prostor i vrijeme gube svoju apsolutnu prirodu kakvu imaju u Newtonovoj klasičnoj mehanici, te postaju jedinstveni četverodimenzionalni entitet zvan prostor-vrijeme.

Kao posljedica toga, protok vremena počinje ovisiti o gibanju promatrača. Poznat je slučaj blizanaca od kojih jedan putuje velikom brzinom kroz galaktiku i nakon povratka na Zemlju ustanovljava da je njegov brat ostario mnogo više od njega. Takve pojave se svakodnevno primjećuju u fizičarskim eksperimentima i zaista nema nikakve sumnje da je u određenoj mjeri moguće kontrolirati gibanje kroz vrijeme. Stvari međutim postaju krajnje problematične kad se upitamo da li je moguće otputovati u prošlost.

Specijalna teorija relativnosti sugerira matematičku mogućnost: gibanje brže od svjetlosti bi omogućilo gibanje u prošlost. Međutim, ista teorija apsolutno zabranjuje takvo gibanje i sasvim je sigurno da je nemoguće putovati u prošlost utrkujući se sa zrakom svjetlosti.

Svjetlosni stožac
Uzmimo neki događaj u prostor-vremenu i postavimo ga u ishodište koordinatnog sustava. (Na donjoj slici prostor ima samo dvije dimenzije od kojih je jedna označena osi "x", a druga je okomita na nju i na ekran. Vrijeme je treća dimenzija označena pomoću osi "t". Stvarno prostor-vrijeme ima još jednu prostornu dimenziju, os "z", koja je na donjoj slici silom prilika zanemarena.). Zrake svjetlosti emitirane ili apsorbirane u tom događaju (crvena strelica) opisuju tzv. svjetlosni stožac. Sav utjecaj našeg događaja (iz ishodišta) i gibanje mase i energije (plava strelica) ograničeno je na taj stožac i ne može izaći iz njega jer se ne može gibati brže od svjetlosti.

Kao posljedica toga, gibanjem u ravnom prostor-vremenu se ne može doći u u donji poluprostor tj. u prošlost.

[Svjetlosni stozac]

Želite li znati više?
Usenet Relativity FAQ je zbirka često postavljanih pitanja iz teorije relativnosti. (Engl.).


[leftarrow] Putovanje kroz vrijeme - uvod Petlje u prostor vremenu [rightarrow]


Home || Svemirski orijentiri | Putovanje kroz vrijeme | Povijest svemira | Tamna tvar | Crne rupe | Pitanja | Sitemap

Send feedback to this page to: kkumer@phy.hr Last update: 2003-04-23