[Einsteinov križ]

Prilozi čitatelja

Kako je jedna od zamisli čitavog projekta E-škole fizike suradnja sa čitateljima tako želimo ohrabriti sve one koji žele obraditi neku temu relevantnu za "Fiziku svemira" da nam se jave.

Poželjno je da članci budu napravljeni u stilu ostalih članaka "Fizike svemira" tj. da imaju razmjerno malu količinu teksta obogaćenu slikama i linkovima na sadržaje na Internetu.

Nakon naše stručne obrade i prilagodbe, takvi članci će postati standardni dio "Fizike svemira".


Dosad objavljeni prilozi čitatelja:Home || Svemirski orijentiri | Povijest svemira | Tamna tvar | Crne rupe | Pitanja | Sitemap

Send feedback to this page to: kkumer@phy.hr Last update: 2003-06-08