[COBE]

7. Svemir postaje proziranSlijedeći važni korak u povijesti svemira događa se kad on ostari na 300 000 godina i ohladi se na 3000 K . U tako ohlađenom svemiru elektroni se s protonima vežu u vodikove atome, čime se fotonsko pozadinsko zračenje "odveže" od tvari. Naime, dok električki nabijeni protoni i elektroni predstavljaju izvore i ponore fotona, svemir sačinjen od električki neutralnih atoma proziran je za fotone.

Stoga naš pogled putem svjetlosti seže u prošlost svemira do epohe zadnjeg raspršenja fotona na 3000 K, koja je fotografirana pomoću COBE (Cosmic Background Explorer) satelita. Danas je usljed svemirske ekspanzije to zračenje ohlađeno na 2.7 K i predstavlja pozadinsko mikrovalno zračenje koje su 1964. godine otkrili Penzias i Wilson.

COBE karta neba
Dolje je fotografija neba u području mikrovalnog zračenja koja prikazuje svemir star samo 300 000 godina. Plava područja su područja nešto veće gustoće materije. Ta prvotna zgušnjavanja materije su kasnije dovela do formiranja galaktika.
[COBE karta neba]

Posljednjih godina mjerenja temperaturnih fluktuacija u pozadinskom zraćenju donose obilje neočekivanih rezultata i stvaraju sasvim novu sliku svemira. O tome detaljnije pišemo u "Vijestima iz svemira":

Želite li znati više?
K. Kumerički,"Kozmičko pozadinsko zračenje - prva fotografija svemira", Zbornik 18. ljetne škole mladih fizičara "Svjetlost - fizika, tehnologija, kozmologija"", Korčula, 23-29 lipnja 2002. (PDF dokument)
Stranice WMAP projekta.(Engl.).
Edukacijske stranice COBE projekta.(Engl.).

[leftarrow] 6. Fotonska epoha 8. Formiranje galaksija [rightarrow]


Home || Svemirski orijentiri | Klikabilna povijest svemira | Tamna tvar | Crne rupe | Pitanja | Sitemap

Send feedback to this page to: kkumer@phy.hr Last update: 2003-02-13