[COBE]

5. Leptonska epohaPri temperaturi 1015 K, na 10-10 sekundi starosti svemira, razdvajaju se i elektromagnetska i slaba sila.

Nadalje, na otprilike 10-5 sekundi starosti, kad temperatura svemira padne ispod 200 MeV, dolazi do prijelaza kvarkovsko-gluonske plazme u protone i neutrone. Iz viška kvarkova sada u odnosu na elektrone dospijeva se na svemir u kojemu je isti broj protona i elektrona. No dok se na temperaturi ispod 1011 K protoni ubrajaju u "tvar", laki elektroni se u toj vručoj zgusnutoj plazmi ponašaju kao "zračenje" i daju svoj udio termičkoj ravnoteži u kojoj uz fotone sudjeluju još i neutrini. Zbog takvog sudioništva leptona (elektrona i neutrina) ta se epoha naziva leptonskom.

U takvoj kupelji na svaku milijardu fotona, elektrona ili neutrina, dolazi tek jedan proton ili neutron. Dok temperatura ne padne bitno ispod 1011 kelvina protoni i neutroni u leptonskoj kupelji slobodno prelaze jedni u druge, pa ih ima isti broj. Tek daljnjim ohlađivanjem svemira proces pretvorbe težih neutrone u lakše protone prevladava nad obratnim procesom. Međusobni omjer nukleona (neutrona i protona) postaje 38% prema 62% u korist protona. Omjer tih sastojaka određivat će količinu lakih kemijskih elemenata "skuhanih" u ranom svemiru, u tzv. prvotnoj nukleosintezi.

[leftarrow] 4. Epoha elektroslabe sile 6. Fotonska epoha [rightarrow]


Home || Svemirski orijentiri | Klikabilna povijest svemira | Tamna tvar | Crne rupe | Pitanja | Sitemap

Send feedback to this page to: kkumer@phy.hr Last update: 2000-04-04