[COBE]

6. Fotonska epohaNa temperaturi 1010 kelvina , kad svemir ostari na jednu sekundu, gustoća svemira se toliko smanji da slabo-međudjelujuće čestice, neutrini, prestaju igrati aktivnu ulogu u održavanju termičke ravnoteže s elektronima, pozitronima i fotonima.

Istodobno s takvim "zamrzavanjem" ("odvezivanjem") neutrina, sve više elektronsko-pozitronskih parova anihilacijom prelazi u fotone - svemir prelazi u fotonsku epohu.

Svemir star 3 minute, ohlađen na 109 K, omogućuje stvaranje deutrona tj. jezgri atoma deuterija. Temperatura kupelji više ne može nadvladati nuklearno privlačenje protona i neutrona u deutron (vezani protonsko-neutronski sustav). Stvaranje deuterona je preduvjet stvaranja težih elemenata, uglavnom helija, tijekom velikog praska. To je tzv. prvotna nukleosinteza.

U omjeru 25% helija u odnosu na 75% vodika, ti će elementi puno kasnije započeti gorivi ciklus u zvijezdama, tijekom kojega se stvaraju teži elementi. (Sekundarna nukleosinteza u zvijezdama.)

[leftarrow] 5. Leptonska epoha 7. Svemir postaje proziran [rightarrow]


Home || Svemirski orijentiri | Klikabilna povijest svemira | Tamna tvar | Crne rupe | Pitanja | Sitemap

Send feedback to this page to: kkumer@phy.hr Last update: 2000-04-04