[Tucana SN remnant]

Pitanja, odgovori i razgovori


Što je to svjetska linija?

Hrvoje pita:

Što je to svjetska linija?

KK:

Rijec je naprosto o krivulji koju dobijemo kad spojimo tocke (x1, t1), (x2, t2) itd. koje opisuju polozaje x1, x2,... cestice u trenucima t1, t2, .... To ucrtavamo u 4-dimenzionalnom prostoru gdje je 4. dimenzija vrijeme. Na papiru obicno crtamo vrijeme kao ordinatu i samo jednu prostornu koordinatu kao apscisu. Npr. ako cestica miruje na poziciji x, onda je je u svakom trenutku t njena pozicija ista (x) i njena svjetska linija, koja spaja tocke (x, t1), (x, t2) itd. je vertikalni pravac. Ako se giba jednoliko tako da se x s vremenom povecava, onda je svjetska linija nagnuti pravac gdje kut nagnutosti ovisi o brzini.

Svjetlost se giba najvecom mogucom brzinom i njena svjetska linija je maksimalno nagnuta. Ako zamislimo još jednu prostornu dimenziju, onda sve svjetske linije zraka svjetlosti u (t,x,y) prostoru opisuju stožac, tzv. svjetlosni stožac. Svjetske linije masivnih cestica su nužno unutar tog stošca, koji je izabran kao logo-simbol 2005. svjetske godine fizike

Srodne teme:   —   Specijalna teorija relativnosti   —

Home || Svemirski orijentiri | Povijest svemira | Tamna tvar | Crne rupe | Pitanja | Sitemap

Send feedback to this page to: kkumer@phy.hr Last update: 2005-05-30