[Tucana SN remnant]

Pitanja, odgovori i razgovori


Singularitet u crnoj rupi

Vedrana iz Zagreba pita:

Mozete mi li pojasniti Singularnost unutar crne rupe?

KK:

Jednom kad se crna rupa formira, ništa ne može zaustaviti daljnji kolaps materije prema sve gušćem i gušćem stanju. To je neizbježni rezultat Einsteinove teorije relativnosti. Ta teorija zahtijeva da se materija crne rupe skuplja sve više i više, prema sve gušćem i gušćem, sve dok gustoća ne postane beskonačna. Taj događaj u kojem negdje u prostoru u nekom trenutku imamo neku veličinu beskonačnog iznosa nazivamo singularitet.

S druge strane, dobro je poznato da priroda ne trpi nikakve beskonačnosti i kad god se u povijesti znanosti pojavila neka beskonačna veličina, to je samo značilo da naše teorije u tom režimu nisu valjane.

Stoga se očekuje da ova pojava singulariteta u crnim rupama naprosto znači da Einsteinova opća teorija relativnosti nije valjana pri jako velikim gustoćama. To da ona ne može biti valjana u tim uvjetima je jasno i iz nekih drugih pokazatelja i ljudi već dugo nastoje napraviti bolju teoriju, ali zasad bezuspješno. Jedan od najperspektivnijih kandidata je teorija struna o kojoj smo pisali na stranicama "Fizike svemira".

Srodne teme:   —   Crne rupe   —

Home || Svemirski orijentiri | Povijest svemira | Tamna tvar | Crne rupe | Pitanja | Sitemap

Send feedback to this page to: kkumer@phy.hr Last update: 2000-03-14