[Tucana SN remnant]

Pitanja, odgovori i razgovori


Koliko u Svemiru ima galaktika?

Marko pita:

Koliko u svemiru ima galaktika?

KK:

Vrlo ugrubo govoreći, galaktika u vidljivom svemiru ima oko stotinjak milijardi, ali taj broj sigurno može varirati za red veličine gore ili dolje jer ga je vrlo teško izmjeriti. Naime, velika većina galaktika je slabog sjaja i teško vidljiva teleskopima pa je brojanje krajnje netrivijalno. Gornja brojka dobivena je nekim ekstrapolacijama slika dobivenih Hubbleovim svemirskim teleskopom.

Naravno, treba imati na umu da je ovdje riječ o galaktikama vidljivog svemira tj. onog dijela svemira koji je načelno dostupan našim instrumentima. Svemir lako može biti beskonačan, a s njim onda i broj galaktika može biti beskonačan.

[Hubble Deep Field]
Photo courtesy STScI, NASA

Srodne teme:   —   Razno   —

Home || Svemirski orijentiri | Povijest svemira | Tamna tvar | Crne rupe | Pitanja | Sitemap

Send feedback to this page to: kkumer@phy.hr Last update: 2002-12-30