[Tucana SN remnant]

Pitanja, odgovori i razgovori


Zašto ne osjećamo orbitalno gibanje Zemlje?

Hrvoje pita:

Zašto nam kosa ne leprša dok se Zemlja velikom brzinom giba oko Sunca? Osim toga, brzina vrtnje se mijenja pa ne bi li mi trebali osjećati te akceleracije i deceleracije?

KK:

Kosa nam ne leprša zato što zrak oko nas putuje oko Sunca zajedno s nama točno jednakom brzinom.

Što se osjećanja ubrzanja tiče, brzina vrtnje Zemlje oko Sunca se mijenja zbog različitog gravitacijskog polja na različitim mjestima orbite. Zemlja ubrzava kad se približava Suncu, ali istovremeno i ulazi u sve jače gravitacijsko polje.

Ispada da je akceleracija točno kompenzirana gravitacijom u svim točkama orbite i mi ne osjećamo nikakve sile osim plimnih.

Srodne teme:   —   Mehanika   —

Home || Svemirski orijentiri | Povijest svemira | Tamna tvar | Crne rupe | Pitanja | Sitemap

Send feedback to this page to: kkumer@phy.hr Last update: 2001-10-05