[J.A. Wheeler]
[Prilog čitatelja]

Hrvoje Maljković:

John Archibald Wheeler (1911-)

Photo courtesy K.T. McDonald

Američki fizičar John Archibald Wheeler rođen je 9. srpnja 1911. u Jacksonvilleu na Floridi. Sa 22. godine doktorirao je fiziku na Sveučilištu John Hopkins. 1939. objavio je važan zajednički rad sa Nielsom Bohrom u kojem su uspješno opisali nuklearnu fisiju (cjepanje nuklearnih jezgara) u pojmovima kvantne fizike i time postavili osnove za budući razvoj na polju oslobađanja nuklearne energije. Taj rad omogućio je Wheeleru da postane jedan od glavnih sudionika Manhattan projekta izradbe atomske bombe u Los Alamosu za vrijeme II. svjetskog rata. Kasnije je u suradnji sa Tellerom radio i na projektiranju hidrogenske bombe. Redovni profesor na Princetonu postaje 1947. Tu se upoznaje sa Albertom Einsteinom s kojim postaje bliski suradnik i prijatelj. Od 1976. profesor je na Fizičkom odijelu Sveučilišta Texas u Austinu.

Fisija urana:    235U + n ----> 134Xe + 100Sr + 2n

[Fisija urana]
Courtesy Lawrence Berkeley National Laboratory

Dubok i originalan mislilac, Wheeler je bez sumnje jedan od najvećih fizičara 20. stoljeća. Njegovo univerzalno znanje fizike omogućilo mu je da napravi značajne doprinose u atomskoj i nuklearnoj fizici, fizici elementarnih čestica, teoriji relativnosti, kozmologiji i astrofizici. No, najviše se posvetio izučavanju Einsteinove teorije opće relativnosti i njezinog spoja sa kvantnom teorijom. Na temelju njegovih radova, Hawking, Hartle i drugi, postižu značajan napredak u razumijevanju početnih uvjeta svemira. Također, jedan je od pionira izučavanja crnih rupa - kovanica koju je baš Wheeler prvi put upotrijebio 1967. godine. Osim zbog svog znanstvenog rada Wheeler je, još i više, poznat među fizičarima kao veliki učitelj. Odgojio je mnoge generacije vrhunskih fizičara, među ostalim i Nobelovca Richarda Feynmana, koji je na ceremoniji dodjele Nobelove nagrade u Stockholmu upravo njemu zahvalio za ključnu sugestiju da se pozitron može interpretirati kao elektron koji putuje natrag u vremenu. Njegova energija i oduševljenje za fiziku su legendarne. Po pričanju njegovih studenata, kada bi netko od njih istupio s revolucionarno novom zamisli, Wheeler bi svaki put ispalio petardu! Wheelerova monumentalna knjiga (1280 stranica) "Gravitation", koju je napisao u suradnji sa svojim bivšim studentima C. Misnerom i K. Thorneom, postala je klasik. Wheeler je također bio i društveno aktivan u radu komisija za razoružanje i zalagao se za primjenu "odgovorne znanosti" i uspostavu otvorenosti u nadzoru nuklearnog naoružavanja.
[J.A. Wheeler]
Photo courtesy AIP


Sve nastaje iz bitova ("It from bit")
Izgleda da je za potpuno objašnjenje prirodnih pojava potrebno pretpostaviti postojanje jednog faktora koji nije moguće reducirati na materiju i energiju. Tome pojmu dajemo naziv informacija, a ona se sastoji od bitova - da i ne odgovora. U mikro svijetu vrijedi pravilo: Ako nema pitanja, nema niti odgovora! Wheeler upotrebljava izraz "It from bit" kako bi ukazao na to da se čitav svemir u svom temelju sastoji od osnovnih ćelija informacija - bitova (nula i jedinica). On sam kaže da je njegov životni put u fizici bio podijeljen na tri razdoblja: u prvom periodu mislio je da je Sve moguće svesti na čestice; u drugom razdoblju smatrao je da su polja temelj Svega, da bi napokon u trećoj fazi, došao do zaključka kako je u samoj srži Svega informacija. Informacija je dakle fizikalna veličina u istom smislu u kojem su to materija ili energija. On smatra da pošto nema kontinuuma u matematici (kako tvrdi H. Weyl i drugi), ne bi ga trebalo biti niti u fizici, te se stoga zalaže za informacijski baziranu fiziku u pojmovima bitova, a ne podržava današnju fiziku kontinuuma. To prevođenje moderne fizike na novi binarni jezik bitova Wheeler smatra jednim od glavnih zadaća budućih generacija fizičara. Vrijedilo bi ga poslušati. [It from bit]
Wheelerov simbolički crtež crne rupe prekrivene bitovima.


Želite li znati više?
Na ovoj stranici možete naći odličan interview sa Wheelerom (sa slikama) (Engl.). Ovdje pročitajte zanimljiv članak o interpretaciji kvantne teorije u pojmovima bitova i informacije (Engl.).
Literatura: I. Picek: Velikani naše epohe, John A. Wheeler, Hrvatski radio, 1994.; J.A. Wheeler: At Home in the Universe; Springer-Verlag, 1996.Home || Portreti velikana | Povijest svemira | Tamna tvar | Crne rupe | Pitanja | Sitemap

Send feedback to this page to: kkumer@phy.hr Last update: 2001-12-15