Ime poslužitelja:NIST Physical Reference data
URL: http://physics.nist.gov/PhysRefData/contents.html
Ocjena:
Datum: 08. 05 1998.

Konstanta je karakteristična veličina koja zadržava istu vrijednost tijekom nekog procesa ili tijekom promjena drugih veličina. Dok su relativne konstante veličine koje ne ovise o promjeni nekih veličina, ali ovise o promjenama drugih (primjerice vrelište tekućina je konstanta samo uz stalan tlak), apsolutne konstante, poput brzine svjetlosti ili Planckove konstante, ne mijenjaju se ni pod kakvom promjenom uvjeta. Koliko vam je samo puta zatrebala vrijednost neke fizikalne konstante, jedinica za neku manje poznatu fizikalnu veličinu ili neki konverzijski faktor? Sve ćete ovo naći na WWW stranicama američkog Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju, uz obilje drugih informacija. Iscrpna on-line baza podataka može se pretraživati tražilicom (Search Engine) jednostavnom uporabom ključnih riječi, bilo nazivljem bilo samo simbolom. Uz svaku konstantu dana je i mjerna nesigurnost. Oni koji žele naučiti više o izračunavanju mjernih nesigurnosti naći će i upute te odgovarajuće primjere. Nadalje, ove sjajne WWW stranice nude i mnoštvo drugih, uglavnom manje poznatih, informacija o fizikalnim konstantama. Primjerice, tu su podaci o podrijetlu i važnosti pojedinih konstanti, kao i opisi eksperimenata pomoću kojih su te konstante određene. I na koncu još nešto vrlo važno: kako WWW stranice nisu opterećene grafikom, učitavaju se zaista brzo.

Priredio:Dr. Zdenko Franić