1. UVOD
Photo by NEK Web site Nuklearna elektrana Krško smještena je u industrijskoj zoni Krškog u Republici Sloveniji, a izgrađena je zajedničkim sredstvima Slovenije i Republike Hrvatske. Opremljena je Westinghousovim reaktorom toplinske snage 1882 MW, koji kao gorivo koristi slabo obogaćeni uranov dioksid (UO2).
Kako je toplinska iskoristivost NEK-a približno 33%, njezina snaga na pragu, odnosno električna snaga je 632 MW. Elektrana je priključena na 380 kV mrežu, kojom se opskrbljuju Slovenija i Hrvatska.

Tlocrt Nuklearne elektrane Krško (Photo by NEK Web site)Svi važniji objekti nuklearne elektrane izgrađeni su na masivnoj armirano-betonskoj ploči, koja predstavlja čvrst temelj, siguran od potresnih udara. Zgrade su projektirane tako da bez šteta izdrže potres od 9 stupnjeva po MCS ljestvici.

Sve faze izgradnje i eksploatacije Nuklearne elektrane Krško odvijale su se u skladu sa zakonima i standardima Slovenije, Hrvatske i SAD-a, te prema napucima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).


Nuklearna elektrana Krško Nuklearna energija Malo povijesti

webmaster