2. POVIJEST NEK-a
1964-1969
 • prva istraživanja u Krškom polju
1970
 • Hrvatska i Slovenija sklapaju ugovor o izgradnji dviju nuklearnih elektrana
1974
 • u kolovozu je sklopljen ugovor s Westinghouse Electric Corporation o isporuci opreme i gradnji nuklearne elektrane snage 632 MW
 • prvog prosinca Josip Broz Tito ugradio je kamen temeljac za Nuklearnu elektranu Krško
 • građevinske radove obavljaju poduzeća "Gradis" i "Hidroelektra", a montažu "Hidromontaža" i "Đuro Đaković"
1975
 • u veljači započinju iskopi i građevinski radovi

Građevinski radovi Photo by NEK Web site

 • u rujnu započinje montaža zaštitne (reaktorske) zgrade

Zaštitna zgrada Photo by NEK Web site

1976
 • u lipnju u riječku luku stiže prva oprema za nuklearni dio elektrane
 • u listopadu je završena montaža zaštitne zgrade
1977
 • u listopadu započinje montaža turboagregata
1978
 • u travnju je montirana reaktorska posuda i oba parogeneratora
1979
 • u studenom su završena najnužnija tlačna ispitivanja
1980
 • u listopadu je završena ispotuka goriva
 • u studenom su u primarnom krugu elektrane postignuti nominalni pritisak i temperatura
1981
 • u svibnju započinje prva faza probnog rada (gorivo je smješteno u reaktorsku posudu)
 • u rujnu je u reaktoru postignuta samoodržavajuća lančana reakcija
 • u listopadu je generator sinkroniziran s mrežom
1982
 • u veljači je prvi put snaga elektrane dosegla 100% nominalne snage (632 MW)
 • u srpnju su modificirani sistemi za napajanje parogeneratora
 • u kolovozu započinje rad na punoj snazi
1983
 • u siječnju započinje komercijalni rad
 • u srpnju započinje prvi godišnji remont i prva izmjena goriva
1984
 • u veljači NEK dobiva dozvolu za početak redovnog rada


Uvod Nuklearna energija Način rada NEK-a

webmaster