5.UTJECAJ NA OKOLIŠ  

 

Proizvodnja električne energije, sa svim fazama, od izgradnje energetskog objekta, pripreme goriva i pogona elektrane, utječe na okoliš. Specifičnost fisijske nuklearne elektrane je visoka radioaktivnost nuklearnog goriva , te opasnost koju bi prouzročilo širenje radioaktivnog materijala u okoliš.

Rad Nuklearne elektrane Krško pozorno se prati, a rezultati kontrole se izdaju u obliku mjesečnih i kvartalnih izvještaja.

Predočit ćemo neke od rezultata kontrole za zadnji kvartal 1999. godine.

Maksimalno prosječno zagrijavanje rijeke Save je iznosilo 2,6 K, dok je dopuštena vrijednost 3 K. Ispuštanje radioaktivnih tekućina iznosilo je oko 16% od dopuštene godišnje vrijednosti. Ispuštanje radioaktivnih plinova iznosilo je oko 8% od dopuštene godišnje vrijednosti.

Treba napomenuti da su dopuštene vrijednosti spomenute u prethodnom odjeljku izuzetno stroge i da su daleko ispod vrijednosti koje mogu ozbiljnije utjecati na zdravlje ljudi. To se najbolje vidi iz odnosa doza zračenja koju primamo iz prirodnih i umjetnih izvora. Ukupna doza koju godišnje primamo iznosi oko 2,5 mSv. Od toga na prirodne izvore zračenja otpada oko 80%, a 20% dolazi od umjetnih izvora, najviše medicinskih.

Osoba koji bi pri normalnom radu NEK živio uz ogradu elektrane, primio bi oko 0,01 mSv.Vođenje i prijelaz topline Nuklearna energija Budućnost Nuklearne elektrane Krško

webmaster