4.1 FIZIKA NEK-a - Lančana reakcija  

 

U procesu fisije U235 u prosjeku nastaje 2,5 nova neutrona. Ako jedan od tih neutrona izazove fisiju slijedećeg atoma U235 govorimo o lančanoj reakciji. Ako je ta reakcija samoodržavajuća (odnosno ako nije potrebno za vrijeme odvijanja reakcije uvoditi neutrone u sustav), kažemo da je kritična, a masu U235 potrebnu za samoodržavajuću lančanu reakciju nazivamo kritičnom masom.

U Nuklearnoj elektrani Krško se samoodržavajuća lančana reakcija postiže s relativno malom masom U235, ali uz usporavanje (moderaciju) neutrona. Usporavanjem se povećava iskoristivost neutrona jer je vjerojatnost da neutron izazove fisiju U235 to veća što je njegova brzina manja.

lancreak.gif (33206 bytes)
Parametar koji zorno pokazuje karakteristiku lančane reakcije u reaktoru, naziva se efektivni multiplikacijski faktor reaktora - kef, a definira se kao omjer broja proizvedenih i izgubljenih neutrona u reaktoru, odnosno kao broj neutrona po fisiji koji induciraju daljnje fisije.

Ako je kef manji od 1 kažemo da je reaktor podkritičan, odnosno da ne postoji samoodržavajuća lančana reakcija. Ako je kef jednak 1 kažemo da je reaktor kritičan, odnosno da postoji samoodržavajuća lančana reakcija. Osnovna karakteristika takve reakcije je konstantna snaga, odnosno konstantan broj fisija u jedinici vremena. U slučaju da je kef veći od 1 govorimo o nadkritičnom reaktoru čija snaga eksponencijalno raste.

 


Eksponencijalni rast snage je strelovit. Vrijeme potrebno za usporavanje brzog neutrona nastalog fisijom je oko 1 ms. Pojednostavljeno ćemo reći da on nakon 1 ms izaziva fisiju slijedećeg atoma u235. Ako je kef = 1,01 broj fisija će se u jednoj sekundi povećati za faktor (1,01)1000 = 2,1 x 104.


 

Kontrola multiplikacijskog faktora se u reaktoru postiže upotrebom kontrolnih (regulacijskih) štapova napravljenih od kadmija (Cd) koji je dobar neutronski apsorber. Kada se reaktor pokrene, kontrolni štapovi su u potpunosti spušteni u jezgru i kef je manji od 1. Kako se šipke postepeno izvlače kef raste i kada postane 1 nastaje samoodržavajuća lančana reakcija. Kako smo maloprije pokazali izuzetno je važno da kef ne prijeđe vrijednost 1 niti za 1% u djeliću sekunde. Kada bi se to desilo došlo bi do naglog porasta snage i nekontrolirane lančane reakcije.

Kada bi svi neutroni nastajali trenutno u procesu fisije (promtni neutroni) kontrola reaktora bila bi gotovo nemoguća,  jer je brzina reakcije mehaničkog sustava za spuštanje i izvlačenje kontrolnih štapova nedovoljna za praćenje statističkih fluktuacija pri nastajanju neutrona. Na sreću, osim promptih neutrona u fisiji nastaju i zakašnjeli neutroni, kao posljedica raspada pojedinih fisijskih produkata. Iako je udio zakašnjelih neutrona u ukupnom broju neutrona u reaktoru mali, upravo su oni bitni za regulaciju reaktora, jer je njihov doprinos (njihovo nastajanje i promjena njihovog ukupnog broja u reaktoru) dovoljno spor da bi ga kontrolni mehanizam mogao pratiti.


Promotrimo jednu fisijsku reakciju:

U navedenoj reakciji nastaju 2 promptna neutrona. Oba fisijska produkta su nestabilni izotopi s vremenom poluraspada od 6 s, odnosno 25 s. Glavni način raspada za oba izotopa je ß raspad, ali u 1,3% slučajeva se Rb93 raspada emisijom neutrona. Cs141 to isto čini u 0,03% slučajeva.Fizika NEK-a - Fisija Nuklearna energija Fizika NEK-a - Moderacija

webmaster