6.ŠTO DONOSI BUDUĆNOST  

 


U Nuklearnoj elektrani Krško je u tijeku redoviti godišnji remont postrojenja. Posebna operacija koja će biti izvedena za vrijeme ovogodišnjeg remonta je zamjena parogeneratora. Postojeći parogeneratori su nakon 18 godina rada nedovoljno efikasni. Naime, dio U-cijevi (15%) je začepljen, što dovodi do manje efikasnog i sigurnog rada. Zamjenom parogeneratora radni vijek elektrane produžit će se za slijedećih 20-30 godina, uz povećanje toplinske snage sa 1876 MW na 1894 MW. Stanje ostalih komponenti NEK-a je zadovoljavajuće i omogućuje daljnji siguran rad.


Parogeneratori će nakon vađenja iz reaktorske zgrade biti smješteni u posebnu zgradu, armiranobetonskih zidova debljine oko 90 cm. Ta je debljina više nego dovoljna za zaštitu radnika elektrane i okolnog stanovništva. U sklopu te zgrade napravljne je i simulacijski centar za obuku i usavršavanje kadrova.


Gledano s tehničkog stajališta postoji još jedan problem produljenja radnog vijeka elektrane do 2020. ili 2030. godine. To je nedovoljan kapacitet bazena za istrošeno gorivo koji će biti popunjen za slijedećih 5-8 godina. Problem je uočen prije nekoliko godina i na njegovom se rješavanju intenzivno radi. Po napravljenim studijama i iskustvima drugih elektrana u svijetu sa sličnim problemom, vjerojatno rješenje je povećanje kapaciteta bazena gušćim smještajem istrošenih gorivnih elemenata u bazen. Taj je postupak tehnički izvediv, relativno je jeftin i zadovoljava sigurnosna ograničenja.


Za kraj možemo reći da je Nuklearna elektrana Krško spremna za daljnji rad, a do kada će raditi ovisi prvenstveno o odlukama vlada Slovenije i Hrvatske.Utjecaj na okoliš Nuklearna energija Nuklearna elektrana Krško

webmaster