VODILICA

        Vodilica se sastoji od strukture koja odgovara klasičnim tračnicama, a zavojnice odgovaraju klasičnom motoru. Za sada se testiraju tri vrste izvedbe vodilice, od kojih će najpovoljnija biti izabrana za komercijalno korištenje.

        U bočnim betonskim zidovima vodilica ugrađuju se, u dva prekrivajuća sloja (zbog smanjivanja vanjskih elektromagnetskih smetnji koje utječu na supravodljive magnete), pogonske (propulzijske) zavojnice na koje su postavljene levitacijske zavojnice te zavojnice za bočnu stabilizaciju vozila. Sve zavojnice su iz aluminija, a od predložena tri načina izrade vodilica sa ugrađenim zavojnicama izabrati će se najpovoljnija za komercijalnu upotrebu. (Izgradnja vodilica je inače i najskuplji dio maglev sustava).