ELEKTROMAGNETSKA SUSPENZIJA


 
      Elektromagnetska suspenzija (EMS) se zasniva na privlačnoj sili koja se javlja između elektromagneta u vozilu i vodilice. Veći dio vozila je iznad vodilice, ali je vozilo takvog oblika da jedan njegov dio "obuhvaća" vodilicu. Na taj se način magneti zapravo nalaze ispod vodilice i “guraju” vozilo prema gore pa ono levitira, a regulacijom struje magneta održava se stalni razmak od nekoliko centimetara između vodilice i vozila (i koji je manji od visine levitacije za EDS sustav).  Bitni nedostatak EMS sustava je da za održavanje tako malog razmaka potrebna stalna i aktivna kontrola. S druge strane, kod ovog sustava nema potrebe za dodatnom zaštitom putnika u vozilu ili okolici od utjecaja magnetskog polja, jer ono konvergira između vodilice i levitacijskog magneta. 

       Princip elektromagnetske suspenzije je predložio je 1922. godine Herman Kemper, a patentirao ga je 1934. godine.        Jedan način izvedbe levitacije s elektromagnetskom suspenzijom prikazan je na sljedećim slikama:
 
 1.   Levitacijski magnet je smješten ispod vodilice. Prolazom struje kroz magnet stvara se magnetsko polje koje privlači magnet prema vodilici (i time uzdiže vozilo)

   2.   Prejako magnetsko polje dovelo bi do toga da se magnet priljubi uz vodilicu. Zbog toga se struja kroz magnet smanjuje, čime se magnet odmiče od vodilice (a vozilo spušta).

   3.   Detektor udaljenosti između magneta i vodilice stalno kontrolira njihovu međusobnu udaljenost i upravlja jačinom struje kroz magnet, i na taj način održava konstantnu udaljenost između levitacijskog magneta i vodilice


        U slučaju da na vozilo djeluje bočna sila (npr. vjetar ili centrifugalna sila), stabilnost vozila se osigurava kontrolom elektromagnetske sile između vodilice i levitacijskog magneta  (tj. struje kroz levitacijski magnet)
Pri bočnom pomaku vozila... 
...zbog slabljenja elektromagnetske sile povećava se procjep između vozila i magneta.
Povećanjem struje kroz magnet pojačava se elektromagnetska sila  ...
... a bočni pomak se time ispravlja.

                Pogon vozila kod EMS sustava se također ostvaruje pomoću linearnog sinhronog motora.