ŽABA KOJA JE NAUČILA LETJETI

        Prvi uspješno magnetski levitiran  živi organizam na sobnoj temperaturi bila je jedna mala žaba, i ti su rezultati bili objavljeni u travnju 1997. godine. Eksperiment je izvršen u Laboratoriju za jaka magnetska polja u Nijmegenu (Nizozemska) pomoću jedne specifične izvedbe klasičnog magneta (tzv. Bitterov magnet), s magnetskim poljem jačine 16 T (u otvoru promjera 3.2 cm). Žaba je (naravno) preživjela!             Da bi neko tijelo moglo levitirati u magnetskom polju B, magnetska sila  (koja je jednaka umnošku magnetskog momenta tijela M i gradijenta magnetskog polja) mora biti veća od težine tijela . Magnetski moment je , tj. ovisi o susceptibilnosti tijela  (koja je za paramagnete reda veličine 10-3, odnosno 10-5 za dijamagnete). Potrebni iznos gradijenta magnetskog polja je prema tome , a levitiranje paramagneta i dijamagneta, čije gustoće su nekoliko g/cm3, moguće je ostvariti s današnjim supravodljivim magnetima dužine desetak centimetara i s poljima do 10 T.

        Osim žabe, levitirane su i ribe, biljke, tekućine (voda, tekući dušik...), polimeri, itd. Slike i fizikalna objašnjenja mogu se naći na http://www-hfml.sci.kun.nl/hfml/levitate.html